Trivsel og medarbejderudvikling

Hos ULDALL arbejder vi hver dag ihærdigt på at højne sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen.
Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har de bedste arbejdsforhold både psykisk og fysisk.
Vores årlige medarbejdertrivselsundersøgelse giver os en god indikation på, hvad vi gør rigtigt, men også på hvilke områder, vi kan skabe endnu bedre forhold for vores medarbejdere. I den forbindelse har vi  oprettet en trivselsgruppe, som mødes regelmæssigt med ledelsen for at bidrage med ideer og nye tiltag og for at bevare en høj arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø.

Diversitet og sprogkurser

70 procent af medarbejderne hos ULDALL af anden etnisk baggrund end dansk. De sproglige og kulturelle forskelle stiller krav til os som arbejdsplads og vores ledere. Derfor tilbyder vi blandt andet danskundervisning til medarbejdere, der ikke har dansk som førstesprog samt kurser for ordblinde.

Læs artiklen i Bæredygtighedsrapporten

FILTERANLÆG
FORBEDRER ARBEJDSMILJØET
HOS ULDALL

Hos ULDALL har vi i 2023 installeret et nyt varmegenvindingsanlæg i produktionen. Det nye anlæg kommer både miljøet og medarbejderne til gode. For ud over at genvinde varmen fra vores støbeprocesser, så er det også udstyret med filtre, der forbedrer luftkvaliteten markant.

Læs artiklen i Bæredygtighedsrapporten