Governance - Selskabsledelse

Professionel og ordentlig virksomhedsledelse fundamentet for vores gode og sunde forretning og arbejdsplads.
ULDALL er en del af BIRN Group, der er et af Nordeuropas største jernstøberikoncerner. I koncernen er vi 6 virksomheder, alle med deres speciale inden for støbejernsløsninger. På trods af vores forskelligheder virksomhederne imellem, er vi ét hold, og vi har derfor organiseret os på en måde, der sikrer synergier på tværs og fælles retningslinjer inden for fx ledelsesprincipper, IT og indkøb. 

Vores arbejde skal være dataunderstøttet, men drevet af mennesker

Vi har sat digitaliseringen på dagsordenen. For gennem datastyring og indsamling af viden og information om vores produktion og interne processer kan vi optimere arbejdet for vores medarbejdere, så vi både får enkle og standardiserede arbejdsgange og i sidste ende den mest optimale produktion.

Læs artiklen i Bæredygtighedsrapporten

IT-sikkerheden forbedres

Cybertruslen er tiltagende, og i takt med, at flere arbejdsprocesser overgår til et digitalt setup,
skærper vi vores fokus på uddannelse af medarbejderne. Gennem uddannelse og
øvelser får vores medarbejdere nemlig den fornødne viden og de rette værktøjer til, at vi kan minimere risikoen for hackerangreb.

Læs artiklen i Bæredygtighedsrapporten