Vi tager ansvar

En af vores kerneværdier hos ULDALL er ansvarlighed - både for vores medarbejdere og for miljøet.

Derfor har vi dedikeret vores fokus til disse fire specifikke FN-verdensmål.

800x400_UK-FN-Verdensmål-7dk

7: Bæredygtig energi

Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

800x400_UK-FN-Verdensmål-8dk

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

800x400_UK-FN-Verdensmål-12dk

12: Ansvarlig forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

800x400_UK-FN-Verdensmål-13dk

13: Klimaindsats

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Vi arbejder med ESG

BIRN Koncernen

Vi er del af noget større og står sammen om at skabe økonomisk vækst, socialt ansvar og reducere vores negative miljøpåvirkninger.