Støbejernets historie i 3000 år 

Støbejernets historie starter ca. 1000 år før vor tidsregning (fvt), hvor de ældste jernstøbninger er blevet fundet i Asien. Spydspidser i jern er dog fundet helt tilbage til 4000 år fvt.

Da det lykkedes at styre smeltningen af jern via ovne starter det vi kender som jernalderen. Dette er ca. 500 år fvt, hvor også de første rigtige ensartede støbninger kan dateres tilbage til. Jernalderen varer i ca. 1300 år. De første mange år blev støbejernet primært brugt til våben og køkkengrej, hvilket stadig, den dag i dag er nogle af anvendelsesmulighederne. Støbejern har dog udviklet sig fra at være bearbejdet jernmalm til i dag at blive fremstillet via en kontrolleret termisk og metallurgisk proces, med stor ensartethed.

Lang levetid
Støbejern bliver frem til stålets introduktion i slutningen af 1800-tallet også i vidt omfang brugt i både byggerier og simple maskinkonstruktioner. Og med støbejernets fortrinlige egenskaber til at modstå slid og ældning findes der stadig nogle af disse støbte dele i huse og broer, som er mere end 100 år gamle.

Den primære forskel på indholdet i støbejern i forhold til stål er kulstofindholdet, som i støbejern ligger på mellem 2 og 4%, hvor det i stål ligger omkring 0,5%. Der findes hos vores støberi mere end 30 forskellige legeringer, som har forskellige slid- varme eller brudegenskaber, som gør det muligt at erstatte fx stål eller træ med støbejern.

Støbejern i moderne tid
I dag er brugen af støbejern industrialiseret og bliver i udbredt grad brugt til motorer, flanger, pumper, lejehuse, bremsedele og meget andet. Støbejern er let bearbejdeligt i forhold til stål grundet det høje kulstofindhold. Derudover er støbejern væsentligt nemmere at fabrikere i forhold til støbestål og dermed også billigere.

Faktisk kan vi uden at blinke sige, at verden vil stå stille på næsten alle områder, hvis støbejernet ikke er så udbredt, som det er.

Industrialiseret støbejern

Vi støber til din branche

Støbejernemner indgår i en lang række industrier og produktioner. Hver enkelt branche har sine egne unikke krav og ønsker inden for materialer, miljømæssige påvirkninger og driftsbetingelser.

Find din branche her

Sådan skabes dit støbejernsemne

Fra idé til støbt