Ansvarlighed på alle områder

Hos ULDALL arbejder vi seriøst med bæredygtighed.
Vi ønsker at udvikle vores virksomhed, så bæredygtighed er tankegangen bag alt lige fra processoptimering til virksomhedsledelse.

Vi er en del af BIRN Group, som er et af Nordeuropas største jernstøberikoncerner. De sidste to år har vi udgivet en bæredygtighedsrapport, hvor vi fortæller om alle de initiativer, vi har arbejdet med inden for bæredygtighedsområdet.

ESG - Environment, Social og Governance

I 2026 - fra regnskabsåret 2025 - er vi, som en del af en stor koncern, omfattet af den nye EU-lovgivning om rapportering på henholdsvis Environment (E), Social (S) og Governance (G).

Vi er allerede godt på vej, og kan her fortælle nogle af de intiativer, som vi har arbejdet med.

FN's verdensmål

En af vores kerneværdier hos ULDALL er ansvarlighed - både for vores medarbejdere og for miljøet.

Derfor har vi dedikeret vores fokus til fire specifikke FN-verdensmål.

Se mere her