Profil

Uldalls Jernstøberi A/S blev grundlagt i 1944 og er gennem årene udbygget og moderniseret til i dag at fremstå som et moderne og fleksibelt støberi.

Hele organisationen er gennemsyret af stor faglighed, hvor vi løbende uddanner vores medarbejdere, hvilket sikrer vore kunder den ønskede kvalitet og kompetence. Hele organisationen er uddannet til at fokusere på kunderne og derigennem sikre langvarige kundeforhold ved løbende at optimere processer og produkter.

Støberiet er miljøgodkendt og lægger stor vægt på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, hvilket bl.a. ses gennem stor medarbejderinvolvering samt den løbende udvikling af et avanceret ventilationssystem.

Uldalls Jernstøberi har udviklet interne processer så vi:

  • Genanvender store mængder af skrot.
  • Genanvender varmen fra smelteprocessen til rumopvarmning
  • Genbruger formsandet, som anvendes til opformning
  • Konstant er opmærksom på udviklingen indenfor nye og energieffektive produktionsløsninger

Derved sikres at Uldalls Jernstøberis ”Carbon Footprint” bliver mindst muligt.

Salgsafdelingens primære opgave er, at tilbyde troværdig og støbeteknisk service. Vi tilbyder vores kunder at deltage på konstruktionsstadiet, så selv prototyper indeholder de optimale forhold til senere produktion eller masseproduktion.

Vi er stolte over at være en del af den 100% danskejede støberikoncern Birn, som du kan læse meget mere om her: www.birn.com